Home/De organisatie/Het Bestuur

Het bestuur

Het bestuur van SWOC bestaat uit de volgende vrijwilligers:

- Vacant; voorzitter
- mevr. Wilmy Hombergen, secretaris
- dhr. Harrie van Raaij, penningmeester
- Vacant; vicevoorzitter
- mevr. Yvonne Meens, portefeuillehouder Welzijn
- dhr. Leo van den Bogaard, portefeuillehouder Ondersteuning
- dhr. Bert van der Wielen, Portefeuillehouder Activiteiten (Waarnemend voorzitter)