Home/Ondersteuning

Ondersteuning

De Individuele Belangenbehartiging Cuijk is een gezamenlijk initiatief van SWOC en KBO Cluster gemeente Cuijk, vertegenwoordigend de 6 lokale KBO afdelingen, voor hulp aan alle senioren in de gemeente Cuijk. De coördinatie en indien wenselijk en noodzakelijk professionele ondersteuning, door SWOC. Opleiding, bijscholing en op peil houden van deskundigheid door KBO/Het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB).

De diensten binnen het samenwerkingsverband zijn: vrijwillige ouderenadviseur, vrijwilligers van de administratief ondersteuner, vrijwillige belastinginvulhulpen en de vrijwillige cliëntondersteuners.

Voor Hulpvragen voor Individuele belangenbehartiging, bel de informatiebalie 0485-574440 Keuzenummer 1.